Vai kāds cits kristietis, ne tikai draudzes gans, var pasludināt grēku piedošanu?

Vai kāds cits kristietis, ne tikai draudzes gans, var pasludināt grēku piedošanu?

Izņēmuma gadījumā var. Taču draudzes ganam grēku piedošana ir amata pienākums. Piezīme: Kristīgā mācība » Līdzīgās e-publikācijas: Kas ir īpašas ievērības cienīgs, runājot par bīskapa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sajust Dievu?

Sajust Dievu?

Vēl lielākas briesmas (un tās ir jau pavisam tuvu) slēpjas Dāvida Lūkes aicinājumā pārņemt no “evaņģēliskajiem” koncentrēšanos uz pārdzīvojumu: Pamatvajadzība ir iespēja sajust Dieva klātbūtni

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Māceklības zīme

Māceklības zīme

Ciešanas ir patiesas māceklības zīme. Mācekļi nav augstāki par savu Kungu. Sekot Kristum nozīmē passio passiva, ciešanas, jo mums ir jācieš. Tāpēc Luters ciešanas pieskaitīja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Bez ticības nav glābšanas

Bez ticības nav glābšanas

Kristība dod glābšanu tikai tad, ja kristāmais tic Jēzum un paliek Viņā. Burvis Sīmanis arī tika kristīts, taču Pēteris stingri piekodināja, ka viņam jāatgriežas, jo

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kādām lūgšanām ir ietekme debesīs?

Kādām lūgšanām ir ietekme debesīs?

Raugoties no debesīm, daudz kas izskatās citādi nekā no zemes. Arī mūsu lūgšanas, protams, no turienes izskatās citādi. Piemēram, lūgšanu sanāksmes, lūgšanu stundas. Tur lūdz

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Varena lūgšana

Varena lūgšana

“Un Ābrahāms tuvojās Viņam un sacīja: “Vai Tu tiešām gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievīgo? Varbūt atrastos piecdesmit taisnie šinī pilsētā?” [1.Moz.18:23-24] Ābrahams saka spēcīgu,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kristus debesbraukšanas svētīgās sekas

Kristus debesbraukšanas svētīgās sekas

“Tāpēc ir sacīts: uzkāpis augstumā, Viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem. – Uzkāpis – ko citu gan tas nozīmē, ja ne to, ka Viņš arī

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть