Eņģeļu sadraudzība

Eņģeļu sadraudzība

“Tas [Kungs, debesu Dievs] sūtīs Savu eņģeli tev pa priekšu.” [1.Moz.24:7] Ja nu mēs saprotam, ka baudām svēto eņģeļu sadraudzību, viņu aizsardzību un draudzību, tad

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tikai viena Baznīca

Tikai viena Baznīca

Ir tikai viena Baznīca. Tas var likties dīvaini. Tomēr tas tā ir, jo šī Baznīca ietver sevī visus patiesi ticīgos visā pasaulē, visās tautās un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Īstā svētība Pēcnācējā

Īstā svētība Pēcnācējā

“Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi paklausījis Manai balsij.” [1.Moz.22:18] Visu lepošanos novērš šie apsolījumam pievienotie vārdi: “tavos pēcnācējos”.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Baznīcas nāvējošs ienaidnieks

Baznīcas nāvējošs ienaidnieks

Lēta žēlastība ir mūsu baznīcas nāvējošs ienaidnieks. Mēs šodien cīnāmies par dārgo žēlastību. Lēta žēlastība nozīmē žēlastību, kas tiek pārdota tirgū kā lēti sīktirgotāju krāmi.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Lepnums ir visu ķecerību māte

Lepnums ir visu ķecerību māte

“Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Vajātie

Vajātie

Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu valstība. [Mt.5:10] Tā nav Dieva taisnība, bet gan ciešanas taisnīga iemesla dēļ, Jēzus mācekļu ciešanas viņu taisnīgā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Aicinājums neapgrēcināt ticībā vājāko

Aicinājums neapgrēcināt ticībā vājāko

“Bet, ja tavs brālis ēdiena dēļ ir noskumis, tad tu vairs nestaigā mīlestībā. Neved ar savu ēdienu postā to, par ko Kristus ir miris. Tad

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть