Vai kalpošana ir Kristības rezultāts?

Vai kalpošana ir Kristības rezultāts?

Gan no vēsturiskās, gan no konfesionālās perspektīvas parasti nav bijis iemesla aplūkot kalpošanu kopā ar Kristību. Bet pēdējā laikā arvien biežāk tiek uzsvērts, ka Kristība

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kas ir mīlestības bikts tuvākā priekšā?

Kas ir mīlestības bikts tuvākā priekšā?

Mūsu tuvākā priekšā mums pienākas izsūdzēt tādus grēkus, ar kuriem esam noziegušies pret viņu, un lūgt piedošanu. Ja mēs nevēlamies tā darīt, tad patiesībā nenožēlojam

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Baznīca pasaulē

Baznīca pasaulē

Kristus šodien ir klātesošs savā draudzē. Baznīca nav ideāla, bet gan realitāte pasaulē, mazliet no pasaules realitātes. Baznīcas laicīgums izriet no Kristus iemiesošanās. Baznīca, tāpat

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sagatavošanās Svētā Vakarēdiena saņemšanai

Sagatavošanās Svētā Vakarēdiena saņemšanai

Ir gluži dabiski, ka, dodoties pie tā Kunga galda, kristietim var rasties šaubas par to, vai viņš ir cienīgs saņemt tādu brīnišķīgu dāvanu. Tāpēc rūpīga

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Evaņģēlijā tiek apsolīts mierinājums

Evaņģēlijā tiek apsolīts mierinājums

“Hagare sacīja: “Es nevaru noraudzīties zēna miršanā.” Viņa apsēdās pretī un pacēla savu balsi un raudāja.” [1.Moz.21:16] Mani stiprina tikai cerība, ko iemantoju, redzot, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Ko mēs saprotam ar nepārtrauktu bikti Dieva priekšā?

Ko mēs saprotam ar nepārtrauktu bikti Dieva priekšā?

Saprotam to, ka vienmēr atrodamies Dieva vaiga priekšā un atzīstam sevi par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, kurus neapzināmies. Izlūdzamies savu grēku piedošanu un ticībā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kāpēc Dieva mīlestībai ir jāatklājas

Kāpēc Dieva mīlestībai ir jāatklājas

“Ja kāds saka: es mīlu Dievu, – un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis; jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть