Vai draudze var būt saistīta ar citādas ticības ganiem?

Vai draudze var būt saistīta ar citādas ticības ganiem?

Kad Dieva draudzei pienāktos dzirdēt Labā Gana balsi un sargāties no svešas balss, tai nevajadzētu, nedz arī ir atļauts saistīties pie citādas ticības ganiem. Manas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Vairākas Kristus paaugstināšanās pakāpes

Vairākas Kristus paaugstināšanās pakāpes

Tiek izšķirtas vairākas Kristus paaugstināšanās pakāpes: nokāpšana ellē; Kristus augšāmcelšanās; četrdesmit dienas starp Kristus augšāmcelšanos un debesbraukšanu; Kristus debesbraukšana; Kristus atrašanās pie Dieva labās rokas;

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Nesvēts grēcinieks

Nesvēts grēcinieks

Tā ir Evaņģēlija žēlastība, kas dievbijīgajiem ir tik grūti aptverama. Tā mūs nostāda patiesības gaismā un saka: “Tu esi grēcinieks, liels, nesvēts grēcinieks, un tāds,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Bērns un kristība

Bērns un kristība

Vai bērnu kristība ir bibliska vai ne? Vispirms mums jānoskaidro, vai mēs pareizi saprotam kristības būtību. Ja kristība ir vienīgi apliecības un paklausības akts, tad

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Jaunā cilvēka dziļākās sirds ilgas

Jaunā cilvēka dziļākās sirds ilgas

Un piedod mums mūsu parādus,kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem Pirmajos trīs lūgumos mēs sakām vārdus “Tavs”, “Tava” un uzlūkojam Dievu, Viņa Vārdu un gribu,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Savā postā var rast mierinājumu

Savā postā var rast mierinājumu

“Un Tā Kunga eņģelis sacīja uz Hagaru: “Redzi, tu esi grūta un dzemdēsi dēlu, un sauksi viņa vārdu Ismaēls, jo Tas Kungs tevi ir uzklausījis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Kā ir iespējams dzīvot Kristum?

Kā ir iespējams dzīvot Kristum?

“Tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši. Un Viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть