Daži nebibliski uzskati

dazi-nebibliski-uzskatiTādēļ, ka sakraments ir Evaņģēlijs, ko mums sniedz Kristus, mēs to nevaram saprast kā upuri “bez asins izliešanas”, ko pastāvīgi sniedz baznīcas mācītāji, kā to skaidro Romas katoļu baznīca. Mēs arī neuzskatām, ka maize tiek pārvērsta, vai “transubstanciēta” par Kristus miesu (un vīns – par Viņa asinīm), ka tikai izskatās maize. Bībele skaidri māca, ka … Turpināt Daži nebibliski uzskati lasīšanu