Grēksūdze un absolūcija

“Aizvien vairāk sagrauztu grēcinieku rod Dieva mieru un atjaunošanos privātā grēksūdzē un absolūcijā.” Vai tu esi jebkad bijis pie sava mācītāja uz privāto grēksūdzi un absolūciju? “Vai tad tas neattiecas uz Romas katolismu?” daži, iespējams, jautās. “Vai tad Luters un reformācija to neatcēla?” Gadās sastapt arī savādākas atbildes. Apgalvojums, ka “es varu izsūdzēt savus grēkus … Turpināt Grēksūdze un absolūcija lasīšanu