Svētais kalpošanas amats

Mēs nonākam pie kalpošanas amata īpašā aspekta, kuru apskata Augsburgas ticības apliecības 14. artikuls — pie mācības par “svēto kalpošanas amatu”. Mēs nedrīkstam pieņemt, ka kaut kas no iepriekš minētā kaut kādā veidā mazina mācītāja amata svarīgumu un dievišķo iestādījumu. Mēs aplūkojām kalpošanas amatu plašākā nozīmē tikai tādēļ, lai tas, ko ticības apliecinātāji sludina par … Turpināt Svētais kalpošanas amats lasīšanu