Patiesa vienotība un brīvība

Šīs patiesības, protams, no jauna jāpiemēro katrai dienai un laikmetam, kad Baznīca no jauna izskata savu tradīciju nolūku un noderīgumu. Un tas nekad nav viegls un strīdus neizraisošs uzdevums. 20. gadsimta 30. gados luterāņu teologs Teodors Grēbners uzrakstīja grāmatu The Borderland of Right and Wrong. Tajā viņš aplūkoja jautājumu par kristīgo brīvību un tās izmantošanu … Turpināt Patiesa vienotība un brīvība lasīšanu