Jaunas Baznīcas un valsts attiecības

Lutera īstenotā Baznīcas reformācija lika pamatus jaunām Baznīcas un valsts attiecībām. Lai gan tā nepieprasīja Baznīcas un valsts atdalīšanu (un daudzās luteriskās valstīs Baznīcas un valsts sfēru sajaukums netika mazināts), tai ir pietiekami lielas izaugsmes iespējas Amerikas plurālisma demokrātijas eksperimenta ietvaros. Augsburgas ticības apliecības 16. artikuls skaidri pasludina, ka civilā valdība ir laba – pretēji … Turpināt Jaunas Baznīcas un valsts attiecības lasīšanu