Millenārisms

Lai gan reformācijas laikā visas puses vienojās par Kristus redzamo atkalnākšanu, anabaptisti gatavojās Viņa atnākšanai, mēģinot nodibināt pasaulīgu valstību. Viņu neveiksmīgais sociālais eksperiments balstījās uz maldu mācību, ko dēvē par “millenārismu”, kas latīņu valodā nozīmē tūkstošgadi. Mūsdienās daudzi, ja ne visi, fundamentālisti un “evaņģēliskie” ir millenāristi, kas tic, ka Kristus savā atkalnākšanā nodibinās pasaulīgu valstību. … Turpināt Millenārisms lasīšanu