Mirušo augšāmcelšanās

Romas katoļi pilnībā piekrita luterāņiem tajā, ko māca Apoloģija: “Pasaules galā parādīsies Kristus un atmodinās visus mirušos, piešķirot mūžīgu dzīvību un mūžīgu iepriecu dievbijīgajiem un nolādot bezdievjus nebeidzamām mocībām kopā ar velnu.” Abas konfesijas apliecina iepriekš minēto Apustuļu un Nīkajas ticības apliecībās, bet jo īpaši skaidri Atanāsija ticības apliecībā, kas bieži tiek izmantota Trīsvienības svētkos: … Turpināt Mirušo augšāmcelšanās lasīšanu