Kā Jēzus klauvē pie mūsu sirds durvīm

Kā Jēzus klauvē pie mūsu sirds durvīm

“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть