Kalvina teoloģija uzskatāmi atklāj tās nekristoloģisko saturu

Kalvina teoloģija uzskatāmi atklāj tās nekristoloģisko saturu

Kalvina teoloģijā svētdarīšana jeb atdzimšana tiek apskatīta pirms taisnošanas.* Tas nav vienkārši secības jautājums; tas atklāj pilnīgi citādu teoloģiju. Luteriskajā teoloģijā taisnošana un svētdarīšana nav

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть