Par čūskas galvas sadragāšanu

Par čūskas galvas sadragāšanu

“Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.” [1.Moz.3:15] Mozus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть