Bārda kā neatņemams baznīckungu atribūts

Bārda kā neatņemams baznīckungu atribūts

Reiz bija laiks, kad baznīckungu galvas nebija iedomājams bez kāda tām piemītoša ārēja atribūta – bārdas. Iespējams, ka bārdas esamība bija pamatota 3. Mozus grāmatas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть