Dēla vārds

Dēla vārds

“Tad cilvēks atzina Ievu, savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja Kainu .. Un vēl viņa dzemdēja tā brāli Ābelu.” [1.Moz.4:1-2] Šeit tiek vaicāts:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть