Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?

Par Viņa personu darbiem Dievs darījis zināmu: Tēvam pieder sevišķi radīšana [pirmais ticības loceklis]; Dēlam pieder atpestīšana [otrais ticības loceklis]; Svētajam Garam pieder sevišķi svētīšana

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть