Par mazo pasauli

Par mazo pasauli

“Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” [1.Moz.1:27] Citās radītajās būtnēs varam iepazīt Dievu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть