Ieiešana šķirstā

Ieiešana šķirstā

“Tanī pat dienā Noa iegāja šķirstā un Šems, Hams un Jafets, Noas dēli, kā arī Noas sieva un trīs Noas vedeklas līdz ar viņiem.” [1.Moz.7:13]

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть