Ko mēs apliecinām ar vārdiem – Visvarenais Radītājs?

Ar vārdiem par Visvareno Radītāju mēs apliecinām, ka Dievs Tēvs ar Savu Vārdu ir radījis visu no nekā. Tāpat mēs ticam, ka Dievs ir spējis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть