Taisns un bezvainīgs

Taisns un bezvainīgs

“Noa bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo vadīja savas gaitas ar Dievu.” [1.Moz.6:9] Noa tiek saukts par taisnu pirmā Bauslības galdiņa dēļ [2.Moz.20:3-8],

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть