Tīra mācība un atziņa ir dāvana no augšienes

Tīra mācība un atziņa ir dāvana no augšienes

“Es pateicos Dievam vienumēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristū Jēzū, jo ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть