Trīsvienīgais Dievs

Trīsvienīgais Dievs

Kristietība ir monoteiska (monos – viens; theos – Dievs), t.i., tā sludina ticību vienam Dievam. Turpretī lielākā daļa nekristīgo reliģiju ir politeiskas (poly – daudz),

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть