Liela ticība

Liela ticība

“Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras un Sidonas robežās. pUn redzi, viena kānaāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть