Lūgšana gavēņa laika pirmajā svētdienā

Lūgšana gavēņa laika pirmajā svētdienā

Modries mana sirds un koncentrējies prāts, rūpīgi apcerēt svētās un grūtās mana Kunga un Pestītāja ciešanas un nāvi! Ak, mans mīļais Pestītāj! Dod man spēku

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть