Tas Kungs nāks

Tas Kungs nāks

“Un Tas Kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla.” [1.Moz.11:5] Pretstatā mūsu vājumam un bezdievju spēkam, Raksti liecina, ka Dievs beidzot

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть