Zīmes, pēc kurām tiek atpazīta patiesā Baznīca

Zīmes, pēc kurām tiek atpazīta patiesā Baznīca

“Un, tāpat kā toreiz no miesas dzimušais vajāja dzimušo no gara, tā arī tagad.” [Gal.4:29] Kaut arī neviens nevar ieraudzīt Baznīcu un pateikt, kuri ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть