Dievs sniedza godpilnu un spožu pierādījumu par Sevi

Dievs sniedza godpilnu un spožu pierādījumu par Sevi

“.. mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas ar Savu augšāmcelšanos no mirušiem Svētajā Garā atklājies kā Dieva Dēls spēkā.” [Rom.1:4] Jēzus paveiktie godības pilnie brīnumdarbi bija

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть