Konkrētu grēku sūdzēšana

Konkrētu grēku sūdzēšana

Lai būtu skaidrība, grēksūdzē ir runa par konkrētiem grēkiem. Ar vispārēju grēksūdzi cilvēki mēģina paši sevi attaisnot. Pilnīgo cilvēciskās dabas pazušanu un sabojātību es piedzīvoju,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть