Pārliecība par Svēto Rakstu dievišķību

Pārliecība par Svēto Rakstu dievišķību

“Ja kas grib Viņa prātu darīt, tas atzīs, vai šī mācība ir no Dieva, jeb vai Es pats no Sevis runāju.” [Jņ.7:17] Ir daudz stingru

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть