Kristīgas mīlestības kārta

Kristīgas mīlestības kārta

Visi tēvi un mātes, kas vada savu saimi gudri un audzina savus bērnus kalpošanai Dievam, ir iesaistīti tīrā svētumā, svētā darbā un svētā kārtā. Pāri

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть