Mums ir jāgodā valsts vara

Mums ir jāgodā valsts vara

“Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas.” [Rom.13:1] Saskaņā ar

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть