Par sadraudzību starp pareizi mācošiem kristiešiem un ķeceriem

Par sadraudzību starp pareizi mācošiem kristiešiem un ķeceriem

“Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem!” [Rom.16:17] Tā ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть