Varenais Gars

Varenais Gars

Tagad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis, un neviens jūsu starpā Man nejautā: kurp Tu ej? Bet, klausoties Manos vārdos, jūsu sirds ir pilna

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть