Samaksa par mūsu grēkiem

Samaksa par mūsu grēkiem

Kristus nāve ir dievbijīgā dzīvība. Mūsu Pestītāja brīnišķīgie vārdi ir: “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.” (Mt.11:28)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть