Turieties kopā, lai būtu pasargāti

Turieties kopā, lai būtu pasargāti

“Neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.” [Ebr.10:25] Dievs mūs ar mīlestību mudina noteikti nepārtraukt

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть