Visspēcīgais Dieva Vārds

Visspēcīgais Dieva Vārds

“No Īzāka tiks dēvēti tavi pēcnācēji.” [1.Moz.21:12] Sv. Pāvils atbild, izšķirdams triju veidu Ābrahama pēcnācējus. Pirmie ir Ābrahama miesīgie pēcnācēji, kuriem nav apsolījuma par Kristu.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть