Bībele ir mūsu vienīgais informācijas avots attiecībā uz nākotni

Bībele ir mūsu vienīgais informācijas avots attiecībā uz nākotni

Dievs galvenokārt ir atklājis nākotnes notikumus visu laikmetu cilvēkiem, pierakstot tos Bībelē. Bībele ir Dieva iedvesta grāmata. Saskaņā ar 2.Tim.3:16 visi Vecās Derības Raksti ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть