Ko Jēzus dara, būdams mūsu pravietis?

Būdams mūsu pravietis, Jēzus ar saviem vārdiem un darbiem pauda, ka Viņā ir Dieva Dēls un pasaules Pestītājs. Tā Viņš pats darīja, būdams šeit virs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть