Ko Luters domāja par komunistu un sociālistu idejām

Ko Luters domāja par komunistu un sociālistu idejām

1524. un 25. gadā Švābijas zemnieku vidū izcēlās dumpis, izplatoties komunistiskajām idejām. Lutera doktrīna par kristiešu brīvību tika pārprasta. Tas, ko Luters bija sludinājis par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть