Kristus pasludinājuma pamats un saturs

Kristus pasludinājuma pamats un saturs

“Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть