Dienišķo maizi saņem kā Dieva dāvanas un svētību

Dienišķo maizi saņem kā Dieva dāvanas un svētību

“[Īzāks sacīja:] “Lai Dievs dod tev no debesu rasas un no zemes treknuma, un daudz labības un vīna.”” [1.Moz.27:28] Šī ir svētība, kurā pirmā daļa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть