Esiet stipri gaidot

Esiet stipri gaidot

“Un Īzaks sēja tanīs zemē un saņēma simtkārtīgu ražu, jo Tas Kungs viņu bija svētījis.” [1.Moz.26:12] Nu tā mums jāmācās pastāvīgi palikt ticībā, nešaubīties un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть