Kāpēc Bībelē nav aprakstu par labiem cilvēkiem

Kāpēc Bībelē nav aprakstu par labiem cilvēkiem

“Tu jau no agras bērnības pazīsti Svētos Rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzum.” [2.Tim.3:15] Nevienā grāmatā nav

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть