Dieva karapulki

Dieva karapulki

“Jēkabs devās savā ceļā. Un Dieva eņģeļi tam parādījās. Un, tos ieraudzījis, Jēkabs sacīja: “Šī ir Dieva karapulka nometne.”” [1.Moz.32:2-3] Ar šiem vārdiem tēvs Jēkabs

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть