Dievs izdibina sirdis

Dievs izdibina sirdis

“Tad Dievs pieminēja Rahēli un paklausīja viņu, atverot tās klēpi.” [1.Moz.30:22] Mozus ir izmantojis ļoti izteiksmīgus vārdus, sacīdams: “Tas Kungs pieminēja Raheli” – itin kā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть