Par Evaņģēlija un Svētā Vakarēdiena iekšējo saistību

Par Evaņģēlija un Svētā Vakarēdiena iekšējo saistību

Svētā Vakarēdiena loma Jaunās Derības draudzes dzīvē ir jāizprot, tieši raugoties no aspekta, ka tas atrodas dievkalpojuma centrā, būtībā tas pat ir patiesais dievkalpojums. >

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть