Nespēka spēks

Nespēka spēks

“Tad nu, važās slēgts sava Kunga dēļ, es jūs mudinu: dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть