Par miesas naidu pret Dievu

Par miesas naidu pret Dievu

Pāvils Rom. 7:15 un Gal. 5:17 māca, ka svētajos un dievbijīgajos norisinās spēcīga miesas un Gara cīņa, tā ka viņi nespēj darīt to, ko grib.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть