Garīgās kopības pamats

Garīgās kopības pamats

Visas pneimatiskās realitātes pamats ir skaidrais, Jēzū Kristū atklātais Dieva Vārds. Visas psihiskās realitātes pamats ir tumšās, necaurskatāmās cilvēka dvēseles dziņas un alkas. Garīgās kopības

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть