Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?

Bībele māca: Jēzus redzamā veidā, no savas cilvēciskās dabas puses, ir uzkāpis debesīs, Tēva godībā. Būdams mūsu Pestītājs, Viņš mums, saviem “draugiem” [Jņ.15:14], ir saņēmis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть