Lūgšanai jāiedrošina mūs

Lūgšanai jāiedrošina mūs

“Bet galvenais dzērienu devējs vairs nedomāja par Jāzepu un aizmirsa viņu.” [1.Moz.40:23] Te labais, dievbijīgais Jāzeps atkal pieredz pārbaudījumu. Viņš noprot, ka viņa cerības un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть