Būtiska lasāmviela kristiešiem

Būtiska lasāmviela kristiešiem

“Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.” [Rom.15:4] Bez Vecās Derības mēs neko

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть